csde

SA-TECH

SA-stavební technik poskytuje konzultační služby, zpracování cenových rozpočtů, kalkulací a technických dokumentací v oboru stavebnictví a telekomunikačních technologií.

Zaměřováni a zpracování rozpočtů v oblasti telekomunikačních a průmyslových staveb

  • Zpracovávám rozpočty na materiál a instalace pro výstavbu a modernizaci základnových stanic mobilních operátorů
  • Vyhotovuji dokumentace pro vysílače mobilních operátorů jako jsou materiálové reporty(SSR), profylaxe základnových stanic, posudky konstrukcí a stanoviska krajské hygieny k výpočtům elektromagnetického pole.

Výkresová dokumentace

Zpracovávám technickou dokumentaci pro použití k výrobě a následné realizaci na místě stavby. Automaticky je generován i 3D pohled pro lepší představu výsledného produktu.