csde

Reference

Úvodní stránka > Reference
DSC00083.JPG

Aufmass

Zaměřování

Elektrárna v Německu- zaměření ca. 500 m² poškozených roštů na kruhových plošinách u technologických prostupů:

sd_str

Site design

Site design

Před výstavbou nové nebo modernizaci stávající sítě provedu:

 • zaměření na vysílači vč. fotodokumentace
 • předběžný návrh umístění technologie dle RF plánu
 • ověření únosnosti konstrukcí dle původního statického výpočtu
 • zpracování výpočtů elektromag. Pole pro krajské hygienické stanice
 • výrobní dokumentaci pro stavební subdodavatele
 • projekční dokumentaci pro mobilní operátory

T-mobile/O2 CZ (2015)

Telekomunikace
 • vypracování prováděcí výkresové dokumentace (as-planned) na výstavbu a konsolidaci nové LTE sítě včetně swapu 2G+ 3G technologie

Telefonica DE- Region west& south (2015-2020)

Telekomunikace

(projekt GU6, GU7, GU7a, GU8 pro konsolildace telekomunikačních sítí e-plus a telefoniky.)

 • zpracování nabídek a objednávek na dodávku služeb pro instalace telekomunikačních zařízení.
 • kontrola projektové dokumentace a zakázek pro stavební subdodavatele

Vodafone DE- Region East

Telekomunikace
 • zpracování nabídek a objednávek na dodání služeb pro instalace telekomunikačních zařízení.
 • kontrola projektové dokumentace a zakázek pro stavební subdodavatele