csde

Platební podmínky

Úvodní stránka > Platební podmínky

Obvyklá splatnost faktur je 14 dní, není-li dohodnuto jinak. V případě rozsáhlejších zakázek si zhotovitel vyhrazuje právo na vystavení zálohové faktury.

Osobní údaje objednavatele jsou získávány výhradně za účelem vystavení daňového dokladu za zakázku, popř. k identifikaci platby objednavatele učiněné bankovním převodem a pro komunikaci s objednavatelem zakázky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou předány žádným subjektům.