csde

Služby

Zaměřováni a zpracování rozpočtů v oblasti telekomunikačních a průmyslových staveb

  • Zpracovávám rozpočty na materiál a instalace pro výstavbu a modernizaci základnových stanic mobilních operátorů
  • Vyhotovuji dokumentace pro vysílače mobilních operátorů jako jsou materiálové reporty(SSR), profylaxe základnových stanic, posudky konstrukcí a stanoviska krajské hygieny k výpočtům elektromagnetického pole.
28754117

Výkresová dokumentace

Zpracovávám technickou dokumentaci pro použití k výrobě a následné realizaci na místě stavby. ​Automaticky je generován i 3D pohled pro lepší představu výsledného produktu.

28754117